Udlejning

Klintholm I/S ejer følgende ejendomme:
Matr. nr. Vormark 14a m.fl. i alt 41,0921 ha.

Matr. nr. Vormark 14 i 2,6272 ha.

Matr. nr. Hesselager 20 c 19,5000 ha.

Matr. Nr. Vormark 13a 25,0000 ha

I alt 88,2193 ha.

EKOKEM har lejet et areal på ca. 3 ha. til brug for placering af anlæg for behandling af boreslam fra olieboringer i bla. Nordsøen. På arealet er Soil Recovery’s anlæg for rensning af Cuttings.

EKOKEM anvender ca. 10 ha. for deponering af restprodukter fra behandlingsanlæggene i Nyborg.

Klintholm I/S anvender ca. 16 ha. til egne formål deponering og behandling.

Øvrige landbrugsarealer er forpagtet ud som alm. landbrugsjord.

På arealerne mellem deponierne og kysten er der endvidere lokaliseret forskellige fritidsaktiviteter bl.a. offentlig adgang til et stisystem ved kysten og de gamle kalkgrave.

 

Se mere her under Natura 2000

 

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00

Seneste nyheder

04 jun 2015
Som noget nyt skal affaldsdeklarationen udfyldes og sendes via vores hjemmeside. Formularen findes under skemaservice klik på affaldsdeklaration og...
19 maj 2016
Onsdag den 1. juni 2016, kl. 18-21 Kom og hør klokkefrøernes sang. For 8. gang inviterer 5 foreninger og 3 virksomheder på Klintholm- området til...
24 nov 2016
Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder Se vores nye Natura side her
04 maj 2018
SureVeg Samdyrkning og recirkulering af affald i biodivers, ressourceeffektiv og intensiv grønsagsproduktion