Udlejning

Klintholm I/S ejer følgende ejendomme:
Matr. nr. Vormark 14a m.fl. i alt 41,0921 ha.

Matr. nr. Vormark 14 i 2,6272 ha.

Matr. nr. Hesselager 20 c 19,5000 ha.

Matr. Nr. Vormark 13a 25,0000 ha

I alt 88,2193 ha.

EKOKEM har lejet et areal på ca. 3 ha. til brug for placering af anlæg for behandling af boreslam fra olieboringer i bla. Nordsøen. På arealet er Soil Recovery’s anlæg for rensning af Cuttings.

EKOKEM anvender ca. 10 ha. for deponering af restprodukter fra behandlingsanlæggene i Nyborg.

Klintholm I/S anvender ca. 16 ha. til egne formål deponering og behandling.

Øvrige landbrugsarealer er forpagtet ud som alm. landbrugsjord.

På arealerne mellem deponierne og kysten er der endvidere lokaliseret forskellige fritidsaktiviteter bl.a. offentlig adgang til et stisystem ved kysten og de gamle kalkgrave.

 

Se mere her under Natura 2000

 

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00