Generelt

Der er på Klintholms Natura 2000 arealer i 2012 gennemført et hegnings og rydningsprojekt med støtte fra Naturerhvervsstyrelsen.

Projektet har omfattet rydning af ca. 7,3 ha samt hegning af ca. 17,9 ha med ca. 4180 m hegn.
Projektet indeholder desuden en fangfold til hjælp ved indfangning af kreaturerne på arealet.
Udenfor projektet er opsat 3 stk. klaplåger, som letter publikums adgang til naturarealerne.

Tilskuddet til projektet er ydet med hjælp fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter rådets forordning nr. 1698/2005

Naturområdet ved Klintholm er specielt på grund af geologien og tilstedeværelsen af klokkefrøer og planter, som trives i kalkrige omgivelser.

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00

Seneste nyheder

04 jun 2015
Som noget nyt skal affaldsdeklarationen udfyldes og sendes via vores hjemmeside. Formularen findes under skemaservice klik på affaldsdeklaration og...
19 maj 2016
Onsdag den 1. juni 2016, kl. 18-21 Kom og hør klokkefrøernes sang. For 8. gang inviterer 5 foreninger og 3 virksomheder på Klintholm- området til...
24 nov 2016
Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder Se vores nye Natura side her
04 maj 2018
SureVeg Samdyrkning og recirkulering af affald i biodivers, ressourceeffektiv og intensiv grønsagsproduktion