Generelt

Der er på Klintholms Natura 2000 arealer i 2012 gennemført et hegnings og rydningsprojekt med støtte fra Naturerhvervsstyrelsen.

Projektet har omfattet rydning af ca. 7,3 ha samt hegning af ca. 17,9 ha med ca. 4180 m hegn.
Projektet indeholder desuden en fangfold til hjælp ved indfangning af kreaturerne på arealet.
Udenfor projektet er opsat 3 stk. klaplåger, som letter publikums adgang til naturarealerne.

Tilskuddet til projektet er ydet med hjælp fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter rådets forordning nr. 1698/2005

Naturområdet ved Klintholm er specielt på grund af geologien og tilstedeværelsen af klokkefrøer og planter, som trives i kalkrige omgivelser.

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00