Administration

Klintholm I/S er en fælles kommunal virksomhed (§ 60 virksomhed) og underlagt de samme regler som en kommune med hensyn til offentlighed i forvaltningen, løn og personaleforhold m.v.

Bogføringen sker via EDB, som er sammenkoblet med det elektroniske indvejningssystem.

Selskabets største part af fakturering er baseret på de ind- og udvejninger, der bliver foretaget i forbindelse med modtagelse af affald og salg af genbrugelige produkter.

Samarbejde med kommunerne

En del af Klintholm I/S arbejdsområder er samarbejde med kommunerne omkring affaldshåndtering i almindelighed. Her kan nævnes, at Klintholm I/S har medvirket ved udarbejdelse af fællesregulativer og fælles affaldsplan. Arbejdet er foregået i fælles arbejdsgrupper med deltagelse af kommunernes forvaltninger.

Klintholm I/S håndterer slam fra kommunernes renseanlæg til nyttegørelse.

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00

Seneste nyheder

04 jun 2015
Som noget nyt skal affaldsdeklarationen udfyldes og sendes via vores hjemmeside. Formularen findes under skemaservice klik på affaldsdeklaration og...
19 maj 2016
Onsdag den 1. juni 2016, kl. 18-21 Kom og hør klokkefrøernes sang. For 8. gang inviterer 5 foreninger og 3 virksomheder på Klintholm- området til...
24 nov 2016
Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder Se vores nye Natura side her
04 maj 2018
SureVeg Samdyrkning og recirkulering af affald i biodivers, ressourceeffektiv og intensiv grønsagsproduktion