Info om Klokkefrøen

Som kirkeklokker
Fra sidst i april til lidt ind i juli kan man på varme dage og aftener høre klokkefrøen kvække. Huh – huh kvækker de. Hvis mange klokkefrøer kvækker i samme vandhul kan lyden på afstand minde om fjerne kirkeklokkers bimlen. Hannerne kvækker for at lokke hunnerne til, så de kan parre sig.

“Fingeraftryk" med dårlig smag

Klokkefrøens bugmønster er ligeså individuelt som menneskets fingeraftryk. På den måde kan man følge det enkelte dyr og har fundet ud af, at klokkefrøen kan blive13 år gammel. Trues frøen smider den sig på ryggen, så de orange advarselsfarver bliver synlige. Formålet er at afskrække rovdyr fra at æde den. Det gør de nok kun én gang, da klokkefrøen har en række giftkirtler i sin hud så den smager dårligt.

Vinterhi

Fra oktober til april ligger klokkefrøen i dvale under kvasbunker, stendiger, levende hegn, kystskrænter og i musegange. Derfor er det vigtigt, at sådanne steder findes i nærheden af vandhullerne.

Kødæder

Klokkefrøen lever af insektlarver såsom myggelarver og vandkalvelarver, foruden fluer, myg, orme og edderkopper.

Varmeelskende frø

Klokkefrøen kræver et tæt netværk af vandhuller. Den er meget varmeelskende og yngler kun i lavvandede solbeskinnede vandhuller.

Selv føde

Haletudser er guf for mange dyr i vandhullet – for eksempel for guldsmedens og vandkalvens larver. Fisk er endnu mere effektive rovdyr, så i et vandhul med fisk kan klokkefrøens haletudser ikke overleve. De bedste ynglevandhuller tørrer ud sidst på sommeren, så fisk dør og der bliver langt færre insektlarver til at jage haletudserne næste forår. Ved opdrættet holdes haletudserne i bure, som regelmæssigt ren ses for rovdyr, så flere haletudser overlever.

Klokkefrøens æg

fæstnes til vandplanters stængler. Æggene klækker i løbet af få dage til haletudser, som går i gang med at spise alger.

Forvandling

Haletudserne forvandler sig til frøer fra sidst i juli til begyndelsen af august. Halen svinder ind og energien bruges til omstilling af kroppen. Efter sin forvandling er frøen omstillet fra planteæder til kødæder.

Se info folder om klokkefrøen her

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00