Natura 2000

Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder og opleve klokkefrøer, stor vandsalamander, kransnålalger, majgøgeurt, kalkgrav, galloway kvæg og spændende geologi.

Vores Natura 2000 område er en del af klokkefrøstien og har du aldrig hørt en klokkefrø, så skylder du bestemt dig selv at komme en tur herud og lytte til dem. Først lyder det lidt som en kukkende gøg – så bliver lyden højere og det lyder som om, der sidder et mindre orkester og blæser i sodavandsflakser.

Klintholm er desuden et af de få steder på Fyn, hvor vi har naturtypen kalk-overdrev i den størrelse som vi har. Det betyder at her er sjældne vilde planter, som eksempelvis orkideen majgøgeurt.

Vores område græsses af en stor flok Gallawaykvier, som er forudsætningen for, at området kan holdes lysåbent, hvilket såvel planter som padder har brug for.

Området er også et et helt unikt geologisk hotspot. Det er et af de steder, hvor tydeligt kan se overgangen fra klimaperiode til en anden, der fandt sted for over 60 millioner år siden.

Vi lover Jer en god naturoplevelse.

PÅ GENSYN

Klintholm I/S

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00