Natura 2000

Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder og opleve klokkefrøer, stor vandsalamander, kransnålalger, majgøgeurt, kalkgrav, galloway kvæg og spændende geologi.

Vores Natura 2000 område er en del af klokkefrøstien og har du aldrig hørt en klokkefrø, så skylder du bestemt dig selv at komme en tur herud og lytte til dem. Først lyder det lidt som en kukkende gøg – så bliver lyden højere og det lyder som om, der sidder et mindre orkester og blæser i sodavandsflakser.

Klintholm er desuden et af de få steder på Fyn, hvor vi har naturtypen kalk-overdrev i den størrelse som vi har. Det betyder at her er sjældne vilde planter, som eksempelvis orkideen majgøgeurt.

Vores område græsses af en stor flok Gallawaykvier, som er forudsætningen for, at området kan holdes lysåbent, hvilket såvel planter som padder har brug for.

Området er også et et helt unikt geologisk hotspot. Det er et af de steder, hvor tydeligt kan se overgangen fra klimaperiode til en anden, der fandt sted for over 60 millioner år siden.

Jeg lover Jer en god naturoplevelse.

PÅ GENSYN

Jørgen Nestor
Direktør

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00

Seneste nyheder

04 jun 2015
Som noget nyt skal affaldsdeklarationen udfyldes og sendes via vores hjemmeside. Formularen findes under skemaservice klik på affaldsdeklaration og...
19 maj 2016
Onsdag den 1. juni 2016, kl. 18-21 Kom og hør klokkefrøernes sang. For 8. gang inviterer 5 foreninger og 3 virksomheder på Klintholm- området til...
24 nov 2016
Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder Se vores nye Natura side her
04 maj 2018
SureVeg Samdyrkning og recirkulering af affald i biodivers, ressourceeffektiv og intensiv grønsagsproduktion