Positivliste deponi blandet

 

Kategori EAK-kode Beskrivelse Oprindelse / bemærkninger
 
 

Positivliste Blandet affald

ingen EAK kode Blandet affald Diverse deponeringsegnet affald. Med dette menes læs med affaldstyper der ikke kan adskilles uden uforholdsmæssig store omkostninger og hvor for sortering ikke har været muligt.
04 01 06 Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende chrom Filterkager fra garverier
17 02 04 Hård PVC til deponi Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer fra bygnings- og nedrivningsaffald Herunder trykimprægneret træ.
17 05 03 Jord og sten indeholdende farlige stoffer Olieforurenet jord
Tungmetalforurenet jord
Lettere forurenet jord
17 05 04 Jord og sten bortset fra affald henhørende under 17 05 03
17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 Andet bygnings- og nedrivningsaffald
17 05 06 Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05 Afdryppet havnesediment eller lignende.
19 08 05 Slam fra behandling af by spildevand Slam og mineraliseret slam
20 03 03 Affald fra gadefejning Andet husholdningsaffald

 

Opdateret og godkendt: 20/5-2020

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00

Seneste nyheder

04 jun 2015
Som noget nyt skal affaldsdeklarationen udfyldes og sendes via vores hjemmeside. Formularen findes under skemaservice klik på affaldsdeklaration og...
19 maj 2016
Onsdag den 1. juni 2016, kl. 18-21 Kom og hør klokkefrøernes sang. For 8. gang inviterer 5 foreninger og 3 virksomheder på Klintholm- området til...
24 nov 2016
Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder Se vores nye Natura side her
04 maj 2018
SureVeg Samdyrkning og recirkulering af affald i biodivers, ressourceeffektiv og intensiv grønsagsproduktion