Rundvisning

Det kan være svært at forestille sig hvad der sker med affaldet, når det forlader husholdningen eller virksomheden, derfor arrangerer vi gerne en rundvisning på Klintholm I/S for skoleklasser og grupper fra virksomheder og kommuner. Hvis man ønsker en rundvisning for at se hvordan affaldet modtages og behandles på Klintholm I/S, kan man kontakte Klintholm I/S på tlf. 62253086.

Enkeltpersoner er velkommen til at besøge Klintholm I/S, når der er åbent hus på pladsen. Hvert andet år afholdes et stort åbent hus arrangement, næste gang er i foråret 2018. Når datoen er fastlagt vil det fremgå af ”Seneste nyheder” i bunden af siden.

Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder og opleve klokkefrøer, stor vandsalamander, kransålagler, majgøgeurt, kalkgrav, galloway kvæg og spændende geologi. Se mere her under Natura 2000

Klintholm I/S er desuden en del af klokkefrøstien som er en vandresti langs med og nær kysten mellem Lundeborg i syd og Åhuse i nord. Se mere her under Natura 2000

Klintholm I/S er ikke kun modtageanlæg for affald til deponi. Meget af det affald der modtages kan genanvendes, hvis det er sorteret korrekt.

Klintholm i/s modtager:

 • Grønt affald til kompostering
 • Rent sorteret beton til genanvendelse
 • Rent sorteret tegl til genanvendelse
 • Blandet beton og tegl til genanvendelse
 • Ren asfalt til genanvendelse
 • Forurenet jord til rensning
 • Affald til deponi
 • Forurenet jord til deponering i specialdepot

Du kan se hvordan vi behandler de enkelte affaldsfraktioner, når du besøger pladsen.
Billeder fra et hyggeligt besøg, hvor 5. klasse fra Trunderup Friskole vises rundt på Klintholm I/S i forbindelse med Miljøstyrelsens kampagne REN UGE for alle 5. klasser i Danmark.:

     

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

 • Mandag til torsdag
 • 07:30 - 16:00
 • Fredag
 • 07:30 - 14:00

Seneste nyheder

04 jun 2015
Som noget nyt skal affaldsdeklarationen udfyldes og sendes via vores hjemmeside. Formularen findes under skemaservice klik på affaldsdeklaration og...
19 maj 2016
Onsdag den 1. juni 2016, kl. 18-21 Kom og hør klokkefrøernes sang. For 8. gang inviterer 5 foreninger og 3 virksomheder på Klintholm- området til...
24 nov 2016
Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder Se vores nye Natura side her
04 maj 2018
SureVeg Samdyrkning og recirkulering af affald i biodivers, ressourceeffektiv og intensiv grønsagsproduktion