Rundvisning

Det kan være svært at forestille sig hvad der sker med affaldet, når det forlader husholdningen eller virksomheden, derfor arrangerer vi gerne en rundvisning på Klintholm I/S for skoleklasser og grupper fra virksomheder og kommuner. Hvis man ønsker en rundvisning for at se hvordan affaldet modtages og behandles på Klintholm I/S, kan man kontakte Klintholm I/S på tlf. 62253086.

Enkeltpersoner er velkommen til at besøge Klintholm I/S, når der er åbent hus på pladsen. Hvert andet år afholdes et stort åbent hus arrangement, næste gang er i foråret 2024. Når datoen er fastlagt vil det fremgå af ”Seneste nyheder” i bunden af siden.

Alle er altid velkommen til at gå en tur i Klintholm I/S skønne Natura 2000 områder og opleve klokkefrøer, stor vandsalamander, kransålagler, majgøgeurt, kalkgrav, galloway kvæg og spændende geologi. Se mere her under Natura 2000

Klintholm I/S er desuden en del af klokkefrøstien som er en vandresti langs med og nær kysten mellem Lundeborg i syd og Åhuse i nord. Se mere her under Natura 2000

Klintholm I/S er ikke kun modtageanlæg for affald til deponi. Meget af det affald der modtages kan genanvendes, hvis det er sorteret korrekt.

Klintholm I/S modtager:

  • Rent jord til depot
  • Affald til deponi
  • Forurenet jord til deponering i specialdepot

Du kan se hvordan vi behandler de enkelte affaldsfraktioner, når du besøger pladsen.
Billeder fra et hyggeligt besøg, hvor 5. klasse fra Trunderup Friskole vises rundt på Klintholm I/S i forbindelse med Miljøstyrelsens kampagne REN UGE for alle 5. klasser i Danmark.:

      

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00