Affaldsdeklaration

Karakteriseringens omfang

Affaldstype

Er affaldet optaget på Klintholms positivliste? Hvis i tvivl, kontakt da 62253086.
Beskrivelse af affaldet (SKAL UDFYLDES)

Er affaldet omfattet af forbud mod deponering

(Gælder ikke slam og havbundssediment)
(virker explosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende?)

Oplysninger om affaldets lugt, farve og fysiske form

Andet

Arbejdsproces hvorunder affaldet er opstået

Beskrivelse og karakterisering af råmaterialer og produkter

Beskrivelse af forbehandling

Nyttiggørelse

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes på anlægget

Anmeldelsesskema for byggeaffald fra kommunen.

Affaldsproducentens underskift

Kontakt os

Klintholm I/S

Åbningstider

  • Mandag til torsdag
  • 07:30 - 16:00
  • Fredag
  • 07:30 - 14:00